Rijinstructeur.info: Hoe word je lesgever.

Hoe kan je lesgever worden ?

Veel mensen denken dat je gewoon bij een rijschool kan solliciteren en aan het werk kan. Helaas komt er wel iets meer bij kijken.

Om in Vlaanderen les te mogen geven en bij een rijschool aan het werk te kunnen gaan moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat men moet beschikken over een Lestoelating. Er zijn verschillende toelatingen afhankelijk van het soort voertuigen waarvoor men les wil geven, auto, moto, vrachtwagens. Een Lestoelating kan men behalen via examens ingericht door het Ministerie van Mobiliteit en Openbare werken.

De examens bestaan uit een paar vaste onderdelen: een schriftelijk examen, een stageperiode en een proef modelles. De leerstof die moet gekend zijn omvat het verkeersreglement en een behoorlijke kennis voertuigkennis (lees mechanica). Het schriftelijk examen is theoretisch, de proef modelles is een praktijkexamen.

Iedereen die aan de algemene voorwaarden voldoet ( zie "Voorwaarden" ) mag aan de examens deelnemen, een opleiding is niet verplicht. Gezien de diepgang die bij de examens wordt gehanteerd is een voorafgaande opleiding wel een absolute aanrader. Een opleiding bestaat uit 3 modules, verkeerstheorie, didactiek/methodiek en voertuigkennis.

Sommige opleidingverstrekkers hebben een intens programma en dan kan je de opleiding binnen de 3 maand doen, beginnen in september en deelnemen aan het examen in januari. Andere opleidingverstrekkers hebben een minder intensief programma en duurt het iets langer. Er zijn er ook een paar die het volledig op 3 voltijdse weken doen. De stage is minimaal 70 uur voor lesgever theorie en 175 uur voor lesgever auto of motor. Afhankelijk van de tijd die je zelf beschikbaar hebt en wat de rijschool waar je de stage doet kan bieden doe je over die stage een aantal maanden.

De examens zelf worden maar 4 maal per jaar ingericht, januari, maart, mei en september.