Rijinstructeur.info: Opleiding, subsidie via KMO-Portefeuille

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse overheid een deel van een opleiding of advies subsidieert voor KMO's. Voor opleidingen gaat hierbij om 30% voor kleine en 20% subsidie voor middelgrote ondernemingen. Ook komen in aanmerking vrije beroepen en eenmanszaken met een vestiging in het Vlaamse Gewest.

De voorwaarden om deze subsidie te kunnen bekomen, alsook meer algemene informatie, vind je op website van de KMO-Portefeuille:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

Erik Bogaert Opleidingen is een erkende opleidingverstrekker en geregistreerd met nr. DV.O230816

Om gebruik te maken van de KMO-Portefeuille subsidie kan je volgende stappen volgen:

 1. Registreer voor een van de opleidingen.

  Via het registratieformulier kan je registreren voor een van de opleidingen. Je ontvangt een bevestiging van inschrijving met factuur alsook een te ondertekenen KMO-Portefeuille overeenkomst. Op de factuur staat het te betalen bedrag gesplitst in het netto te betalen bedrag en btw bedrag.

 2. Indien dit nog niet eerder is gebeurt registreer je KMO.

  Om de KMO te registreren de eerste maal heb je een identiteitskaart en kaartlezer nodig. Via de id-kaart en bijhorend e-id kan je de KMO registreren en wordt deze gelinked aan je identiteit. Dit dient dus te gebeuren door iemand binnen het bedrijf die hiervoor geauthoriseerd is. Deze persoon kan vervolgens toegang delegeren aan anderen indien van toepassing. (gebruikersbeheer)

  De gegevens van de onderneming worden automatisch gecontroleerd met de gegevens uit de databank van de Kruisbank voor Ondernemingen. Na deze eerste registratie ontvang je een activerings-url via de post op het maatschappelijk adres van de onderneming. Deze voer je vervolgens in en je KMO is geregistreerd.

 3. Vraag je subsidie aan.

  Log in op de website van de KMO-Portefeuille en doe een projectaanvraag. Hierbij moet je een dienstverlener opgeven. Zoek naar "Erik Bogaert Opleidingen" met registratienummer DV.O230816

  Voer het te betalen bedrag voor de opleiding in. Dit is altijd zonder btw. Het systeem zal aangeven hoeveel de subsidie bedraagt en hoeveel je zelf moet betalen.

  De aanvraag zal door "Erik Bogaert Opleidingen" worden bevestigd. Hierna ontvang je van de KMO-Portefeuille een uitnodiging voor het betalen van je eigen deel.

 4. Betaal je eigen deel.

  Stort je eigen deel op de rekenening van Sudexo. De Vlaamse overheid voegt hier de subsidie aan toe.

 5. Geef opdracht tot betaling.

  Log in op de website van de KMO-Portefeuille en geef opdracht tot betaling van de dienstverlener. Het volledige bedrag wordt van de Sudexo rekening doorgestort naar "Erik Bogaert Opleidingen" en hiermee is de betaling compleet. Je ontvangt een betalingsbevestiging.

Belangrijk om te weten:

 • De aanvraag voor subsidie moet gebeuren ten laatste 14 dagen na het begin van de opleiding.
 • De maximale subsidie voor kleine ondernemingen die gebruik maken van 30% subsidie voor opleidingen is € 7.500 subsidies per jaar per KMO. Middelgrote ondernemingen die 20% subsidie kunnen krijgen hebben ook een maximum van € 7.500 subsidie per jaar per KMO.