Rijinstructeur.info: Opleiding, Vlaams opleidingsverlof

Vlaams opleidingsverlof

Vlaams Opleidingsverlof is een regeling van de Vlaamse Regering bedoeld voor werknemers in de privésector. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen waarbij het loon wordt doorbetaald. De werkgever kan dan een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Deze regeling is een opvolger van het vroegere "Educatief verlof" en van toepassing op alle opleidingen startend na 1 september 2019.

Er zijn wel enkele voorwaarden waar de werknemer moet aan voldoen. Een volledig overzicht van de regeling is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid: Vlaams opleidingsverlof

Een specifieke voorwaarde is dat de opleiding erkend en in de opleidingsdatabank geregistreerd moet zijn.


De erkende opleiding tot lesgever (minimaal 120 uur contactonderwijs) bij Erik Bogaert Opleidingen is ook voor Vlaams opleidingsverlof erkend en terug te vinden onder nummer: ODB-0001975


Voor de verkorte opleiding tot lesgever (begeleide zelfstudie) bij Erik Bogaert Opleidingen is de erkenning nog in aanvraag.