Rijinstructeur.info: Volg een opleiding

Volg een opleiding

Voor praktijklesgevers bestaat een opleiding uit 3 modules: Verkeerstheorie, Voertuigkennis en Methodiek en didactiek. Lesgevers theorie hoeven de module voertuigkennis niet te doen.

Verkeerstheorie

Lesgever bij een rijschool, of dat nu theorie is of praktijk, vergt een grondige kennis van het verkeersreglement en gerelateerde wetgeving. De teksten hiervan zijn vrij beschikbaar via diverse websites waaronder ook deze: Wetgeving. Dit zijn echter wetteksten. Dit wil zeggen dat ze in eerste instantie juridisch bruikbaar moeten zijn. De oorspronkelijke teksten dateren ook uit het jaar 1975 (en soms vroeger).

Je krijgt dus teksten van juridische aard met een gedateerd taalgebruik. Een beetje hulp om daar wegwijs in te raken en een link te kunnen leggen naar dagelijks gebruik is geen luxe.

Om te slagen voor het examen gaat de vereiste diepgang van de kennis ook veel verder dan die op het examen om een rijbewijs te behalen. Men moet de wetteksten instuderen op een gedetailleerd niveau en de stof zodanig beheersen dat men de inhoud aan anderen kan overbrengen.

Dat is waar een opleiding in voorziet.

Voertuigkennis

Als rijlesgever praktijk is een grondige kennis vereist van diverse mechanische aspecten van motorvoertuigen. Kennis van de mechanische aspecten is nodig om te weten hoe een voertuig zich zal gedragen in bepaalde situaties en omstandigheden. Ook aspecten die met milieu te maken hebben zijn hierbij van belang. Dit is belangrijke achtergrondkennis nodig om je lessen zodanig te kunnen opbouwen dat ze resulteren in een defensief, veilig en milieubewust rijgedrag van je leerlingen

Methodiek en didactiek

Als rijlesgever ga je les geven. Je wordt dus leraar/lerares. Wie vroeger al eens les heeft gegeven zal die ervaring goed kunnen gebruiken. Maar wie nog nooit les heeft gegeven zal merken dat je dat niet zomaar van de ene dag op de andere kunt gaan doen. Vraag dat maar eens aan iemand in het onderwijs. Enige kennis van pedagogische aspecten en didactische werkvormen zijn onontbeerlijk. Je moet weten hoe je een les voorbereid, opbouwd, en welke werkvormen efficient zijn voor bepaalde situaties.

Tijdens je stage ga je eerst je stagemeester volgen, eventueel ook andere instructeurs. Dan begin je stap voor stap zelf les te geven onder toezicht en begeleiding van je stagemeester. Om dan uiteindelijk zelfstandig les te gaan geven. Hoe lang je erover doet om zelfstandig les te kunnen beginnen geven hangt van een aantal factoren af. Je vroegere ervaring, je natuurlijk talent voor lesgeven, je aanpassingsvermogen, etc... Ook hier is een opleiding, laat ons zeggen introductie, van het begrip "lesgeven" geen luxe. Het creƫert een basis en context van waaruit je begint. Het zorgt ervoor dat je je stage veel efficiƫnter kan doorlopen.

De opleiding

Ieder jaar startend in september organiseer ik een opleiding voor lesgevers theorie, auto en motor. Mijn aanpak hierbij is een totaalbegeleiding van start tot de proef modelles. Je krijgt klassikaal een 140-tal uur les, naargelang de behoefte plannen we ook herhalingslessen en proefexamens. Wanneer je slaagt voor het schriftelijk examen mag je bij iedere erkende rijschool je stage doen. Wanneer je kan beginnen met de stage hangt wel af van de beschikbaarheid op dat moment van een geschikte stagemeester. Tijdens je stage houden we contact en kan je blijven rekenen op mijn steun tot een test proef modelles toe. Pas wanneer je de Lestoelating in handen hebt ben je van mij verlost ;-)