Rijinstructeur.info: Andere opleidingen

Andere opleidingen

Regelmatig worden alternatieve opleidingen aangeboden door rijscholen of andere opleidingverstrekkers. Inhoudelijk zijn deze opleidingen gelijkwaardig aan een erkende opleiding. De organisator heeft immers tot doel mensen op te leiden die uiteindelijk personeelsleden bij rijscholen worden. Een goede opleiding verhoogt de slaagkans en levert betere lesgevers op. Het is dus in het eigen belang van de organiserende rijscholen om de kwaliteit van de opleiding hoog te houden.

Het verschil met een erkende opleiding is in de meeste gevallen dat de opleidingverstrekker ervoor kiest de inhoud op een andere manier aan te bieden. Soms in een intensieve korte tijdsspanne, soms juist meer gespreid in de tijd. Meer en meer worden ook opleidingen gedeeltelijk online gegeven. In de meeste gevallen worden ook de 3 modules: Verkeerstheorie, Voertuigkennis en Methodiek en didactiek gevolgd.

De door het Ministerie vereiste van 120 uur contactonderwijs voor deelname aan het schriftelijk examen wordt hierbij meestal niet bereikt. Hierdoor kan men geen aanspraak maken op een verkorte stage. Voor praktijklesgever is die dan minimaal 300 uur en voor theorielesgever 76 uur. Voor veel mensen betekend dit alleen een verplaatsing van tijd die men in een klaslokaal doorbrengt naar tijd in praktijk tijdens de stage. Na het minimum aantal uren stage te hebben gedaan kan men inschrijven voor het modelles examen. In afwachting van het examen zelf kan men de stage verderzetten om nog wat meer ervaring op te doen. Hierdoor komen de meeste stagiairs in praktijk toch boven de 300 of 76 uren uit.

Een niet erkende opleiding kan net zo efficiënt zijn als een erkende. Kijk bij de keuze van opleiding in eerste instantie naar praktische aspecten. De kans van slagen voor de examens is in eerste instantie afhankelijk van de hoeveelheid tijd die men aan de studie besteed. Dat hoeft niet noodzakelijk in een klaslokaal te zijn.