Click for Print

Koninklijk besluit, erkenning van rijscholen.

Op dit moment moet deze tekst nog een laatste revisie ondergaan.
Mogelijk is op sommige plaatsen de tekst verouderd of niet compleet.
Wanneer deze paragraaf niet meer verschijnt zal de tekst gereviseerd zijn.


Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen in het staatsblad maar uitgebreid met illustraties en commentaar.

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

TITEL I. DE RIJSCHOLEN

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3bis

Artikel 4

Hoofdstuk III. Procedure tot verkrijgen en tot intrekken van de erkenning van rijschool, de exploitatievergunning van een vestigingseenheid en de goedkeuring van oefenterrein

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Afdeling I. Voorwaarden betreffende de personen

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Afdeling II. Voorwaarden betreffende de lokalen

Artikel 15

Afdeling III. Oefenterreinen

Artikel 16

Afdeling IV. Lesvoertuigen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Afdeling V. Onderricht

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22bis

Artikel 22ter

Artikel 22quater

Hoofdstuk V. Administratieve verplichtingen

Artikel 23

TITEL II. BREVETTEN VAN BEROEPSBEKWAAMHEID

Hoofdstuk I. Algemeenheden

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk II. Examens

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Hoofdstuk III. Stage

Artikel 33

Hoofdstuk IV. Examencommissie

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk V. Opleiding als instructeur, belast met de vorming van begeleiders rijbewijs B

Artikel 38bis

Artikel 38ter

Artikel 38quater

Artikel 38quinquies

Artikel 38sexies

Artikel 38septies

TITEL III. CONTROLE EN SANCTIES

Hoofdstuk I. Controle

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk II. Sancties

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

TITEL IV. INTREKKINGS-, OVERGANGS- EN INWERKINGTREDINGSBEPALINGEN

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Bijlage I. Uitrusting voor de manoeuvres op het oefenterrein

Bijlage II

Bijlage III (opgeheven)

Bijlage IV. Criteria en de procedure van selectie van de leden van de examencommissie

Bijlage V. Model van begeleidersattest als vermeld in artikel 23, ยง 9

Bijlage VI. Leerstof voor de opleiding als instructeur, belast met de vorming van begeleiders rijbewijs B als vermeld in artikel 38quater, vierde lid

Bijlage VII. Model van getuigschrift van de vorming voor begeleiders rijbewijs B als vermeld in artikel 38quinquies