<= =>

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Bijlage III (opgeheven)

Opgeheven (art. 31, KB 20-09-2012, BS 15-01-2013)


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.