Rijinstructeur.info: Begeleide zelfstudie

Begeleide zelfstudie

In het verleden heb ik een door het Ministerie erkende opleiding georganiseerd. Wanneer ik dan kijk naar de mensen die geslaagd zijn en ondertussen hun stage doen of hun Brevet reeds hebben behaald komt een gemeenschappelijk aspect naar voor. De geslaagden zijn allemaal mensen die thuis aanzienlijke tijd hebben besteed aan het instuderen van de leerstof. De kans van slagen is evenredig met de studietijd en niet zozeer met de tijd die men in het klaslokaal doorbrengt.

Vanaf schooljaar 2020-2021 bied ik dan ook een opleiding aan autorijlesgever en theorielesgever in de vorm van een begeleide zelfstudie. Deze opleiding bestaat uit 15 sessies van 3 uur, in totaal 45 uur contactonderwijs. Een van de sessies mechanica wordt in een autogarage gedaan, een van de sessies methodiek is op de openbare weg met een leswagen. Dit wordt aangevuld met online ondersteuning via email, forum, chat naar behoefte.

Inhoudelijk worden hier ook de drie modules gevolgd

Verkeerstheorie

Deze module omvat 7 sessies van 3 uur en omvat het totaal van te kennen wetgeving over verkeerstheorie. Ik geef een overzicht van de te kennen stof, duidt aan waar de prioriteiten liggen en hoe de verschillende wetteksten aan elkaar relateren. Voornamelijk het verkeersreglement en politiewet maar ook overtredingen, rijbewijs en rijscholen komen aan bod. Vooral de hoeveelheid informatie is hier de moeilijkheid maar met een gedisciplineerd studieplan is dat goed op te vangen.

Mechanica

Mechanica wordt gedaan in 4 sessies afgerond met een 5e sessie in een autogarage. We overlopen en bespreken kort de functie en werking van diverse onderdelen. Dit wordt aangevuld met ondersteunende videofilms. Ook kunnen veel onderdelen gedetailleerd worden bekeken en in de hand genomen. Helaas is de te kennen leerstof door het Ministerie nogal vaag omschreven waardoor vragen uit een zeer breed kennisgebied kunnen komen. Het is dan ook zaak zelf het initiatief te nemen om een brede kennis van automechanica te krijgen.

Toegegeven, voor iemand die nog geen enkele affiniteit of voorkennis heeft van automechanica is zelfstudie een moeilijk traject. Dat is echter geen reden om er niet aan te beginnen. Misschien valt het mee en studeert het makkelijk. Indien het tegenvalt kan men altijd nog overwegen om eerst theorielesgever te worden en daarna pas praktijklesgever. Men krijgt dan vrijstelling voor verkeerstheorie en kan zich volledig op het mechanica deel concentreren.

Methodiek en didactiek.

In 2 sessies wordt een overzicht gegeven van de didactische aspecten van het lesgeven en de diverse methodieken. Hoe mensen leren, hoe men efficiënt kan lesgeven, maken van lesvoorbereidingen. Procedures bij rijscholen, verloop van de stage en een overzicht van het modellesexamen komen ook aan bod. Deze module wordt afgerond met een sessie in de auto waarbij een aantal lesvoorbereidingen in de praktijk worden gezet.

Deze vorm van opleiding is het meest geschikt voor mensen die ervaring hebben met 'blokken' , op korte tijd een grote hoeveelheid informatie instuderen en reeds enige voorkennis van mechanica hebben. Is dat niet het geval dan is een erkende opleiding met meer uren in de klas misschien geschikter. Aan U de keuze.

Mijn aanpak hierbij is een totaalbegeleiding van start tot de proef modelles. Wanneer je slaagt voor het schriftelijk en mondeling examen mag je bij iedere erkende rijschool je stage doen. Wanneer je kan beginnen met de stage hangt wel af van de beschikbaarheid op dat moment van een geschikte stagemeester. Tijdens je stage houden we contact en kan je blijven rekenen op mijn steun tot een test proef modelles toe. Pas wanneer je het Brevet in handen hebt ben je van mij verlost ;-)