Rijinstructeur.info: Lesgever theorie, Brevet III, contractvormen en verdienste

Mogelijke contract vormen, indicatie verdienste.

Lesgeven als theorielesgever kan men doen als een voltijdse of deeltijdse betrekking in loondienst bij een erkende rijschool. Meestal echter zijn het aantal lesuren theorie beperkt en wordt dit gecombineerd met praktijklessen. Ook kan men als losse medewerker werken waarbij men per uur les wordt vergoed. Dit kan een interessante aanvulling zijn van een bestaand hoofdberoep. Naast loondienst kan men in sommige situaties ook vanuit een zelfstandige statuut werken en factureren aan de rijschool.

Op zelfstandige basis lesgeven, buiten een erkende rijschool om, is beperkt mogelijk, zoals het vormingsmoment, of bijscholing vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs. Men kan dan echter geen attest van 12 uur afgeven nodig na 2x niet slagen voor rijbewijs B. Dat kan alleen via een erkende rijschool.

Vergoeding is in de meeste gevallen via CAO vallend onder Paritair Comité 200:
www.sfonds200.be Loonschaal 1 eerste jaar daarna loonschaal 2, beide Klasse D

Deze loonschalen zijn echter zeer algemeen en worden voor veel beroepen gebruikt. Veel rijscholen nemen meteen het maximum bedrag uit die loonschalen. Bij een voltijdse betrekking 2971,24 bruto per maand. ( 18,044 euro bruto/uur )