Rijinstructeur.info: Rijlesgever auto, Brevet II, toegangsvoorwaarden

Voorwaarden voor toegang tot het beroep

Om autorijlesgever te kunnen worden moet je aan een aantal officiële voorwaarden voldoen:

  • Geen strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen (specifiek zie artikel 12.1.1)
  • De laatste 3 jaar geen verval van recht tot sturen hebben gekregen.
  • Geen functie uitoefenen bij een examencentrum, autokeuring noch tolk op de examens zijn.
  • Een attest van rijgeschiktheid groep 2 kunnen voorleggen.
  • Een getuigschrift van goed gedrag en zeden model 2 kunnen voorleggen.
  • Minstens 3 jaar houder zijn van een rijbewijs categorie B.
  • Houder zijn van het Brevet II.

Zie "Voorwaarden" voor meer details over de voorwaarden tot toegang en behoud van toestemming tot lesgeven.