Rijinstructeur.info: Rijlesgever motor, Brevet IV, contractvormen en verdienste

Mogelijke contract vormen, indicatie verdienste

Lesgeven als motorrijlesgever kan men doen als een voltijdse of deeltijdse betrekking in loondienst bij een erkende rijschool. Ook losse medewerker waarbij men per gegeven lesuur wordt vergoed is mogelijk. Naast loondienst kan men in sommige situaties ook vanuit een zelfstandig statuut werken en factureren aan de rijschool.

Vergoeding is in de meeste gevallen via CAO vallend onder Paritair Comité 200:
www.sfonds200.be Loonschaal 1 eerste jaar daarna loonschaal 2, beide Klasse C

Deze loonschalen zijn echter zeer algemeen en worden voor veel beroepen gebruikt. Veel rijscholen nemen meteen het maximum bedrag uit die loonschalen. Bij een voltijdse betrekking 2604,22,44 bruto per maand.