Rijinstructeur.info: Rijlesgever motor, Brevet IV, toegangsvoorwaarden

Voorwaarden voor toegang tot het beroep

Om motorrijlesgever te kunnen worden moet je aan een aantal officiële voorwaarden voldoen:

  • Geen strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen (specifiek zie artikel 12.1.1)
  • De laatste 3 jaar geen verval van recht tot sturen hebben gekregen.
  • Geen functie uitoefenen bij een examencentrum, autokeuring noch tolk op de examens zijn.
  • Een attest van rijgeschiktheid groep 2 kunnen voorleggen.
  • Een getuigschrift van goed gedrag en zeden model 2 kunnen voorleggen.
  • Minstens 3 jaar houder zijn van een rijbewijs categorie A.
    Of houder zijn van een rijbewijs categorie A en Brevet II (auto)
  • Houder zijn van de Brevet IV.

Zie "Voorwaarden" voor meer details over de voorwaarden tot toegang en behoud van toestemming tot lesgeven.