Rijinstructeur.info: Examens en stage.

Examens en stage.

De examens bestaan uit een paar vaste onderdelen: een schriftelijk en mondeling examen, een stageperiode en een modelles-examen.

Iedereen die aan de algemene voorwaarden voldoet ( zie "Voorwaarden" ) mag aan de examens deelnemen, een opleiding is niet verplicht. Het schriftelijk en mondeling examen wordt 4 maal per jaar georganiseerd januari, maart, mei en september. Modellessen kunnen vaak ook nog in november worden gedaan.

Schriftelijk en mondeling examen.

Het schriftelijk examen bestaat uit een reeks van open vragen en wordt gezien als een schiftingsexamen. Het wordt georganiseerd door het Ministerie van Mobiliteit en vindt meestal plaats op een zaterdag in een grote groep in Brussel. Praktijklesgevers, Brevet 2 auto of 4 motor, nemen deel voor verkeerstheorie en mechanica, theorielesgevers, Brevet 3, alleen voor verkeerstheorie maar met meer diepgang. Hierna volgt een uitnodiging deel te nemen aan een mondeling examen.

Het mondeling examen, ook georganiseerd door het Ministerie van Mobiliteit, is individueel op afspraak op een zaterdag en meestal in een van de examencentra. Er is trouwens geen relatie met de examencentra, alleen uit praktische overwegingen worden hun kantoren gebruikt. De inhoud is dezelfde als het schriftelijk examen.

Bij beide examens moet men voor verkeerstheorie 60% en mechanica 50% halen en gezamenlijk 60% om te slagen.

Stage.

Tijdens je stage ga je eerst je stagemeester volgen, eventueel ook andere instructeurs. Dan begin je stap voor stap zelf les te geven onder toezicht en begeleiding van je stagemeester. Om dan uiteindelijk zelfstandig les te gaan geven. Hoe lang je erover doet vooraleer je zelfstandig les kan geven hangt van een aantal factoren af. Je vroegere ervaring, je natuurlijk talent voor lesgeven, je aanpassingsvermogen, etc. Eenmaal het minimum aantal uren voor de stage is bereikt kan je inschrijven voor het modelles-examen. In afwachting daarvan kan je de stage verderzetten om nog meer ervaring op te doen.

Modelles-examen.

Na de stage volgt een modelles-examen voor een jury. Dit zijn niet dezelfde examinatoren als bij het behalen van het rijbewijs maar een specifieke examencommissie. Voor praktijklesgevers bestaat de proef uit 3 onderdelen, een stuk les op privaat terrein bijvoorbeeld parkeren, een les op de openbare weg en een ondervraging over de gebruikte lesmethodes. Een van de examinatoren fungeert hierbij als leerling. Theorielesgevers moeten op het moment zelf een onderwerp voorbereiden en les geven voor een kleine groep waarbij terug een of meerdere examinatoren fungeren als leerlingen in de klas. Ook hier volgt een ondervraging over de gebruikte lesmethodes. Geslaagd en je hebt het Brevet behaald.