Rijinstructeur.info: Zelfstudie.

Zelfstudie.

Niets weerhoud je te starten met zelfstudie. De kennis die men moet hebben is omschreven in het KB voor de rijscholen: KB Rijscholen: Bijlage II

Maar helaas een echt handboek "Studie voor rijlesgever" bestaat niet. Je moet zelf de kennis op diverse manieren verzamelen. De wetteksten die het grootste deel van de leerstof vormen zijn publiekelijk gratis verkrijgbaar en er zijn ook een aantal publicaties in boekvorm die een zelfstudie ondersteunen. Voor mechanica wordt verwezen naar een oude publicatie "Veilig en zuinig autorijden." die op verschillende plaatsen ook online beschikbaar is gemaakt, deze is echter beperkt tot automechanica. Het KB definieert nog zaken naast de zuivere wetteksten en mechanica maar daar worden op het schriftelijk en mondeling examen zelden echt vragen over gesteld. Een algemene kennis over veilig en defensief autorijden is daarvoor voldoende.

Wetteksten en mechanica

Op de website 'rijinstructeur.info' , hier dus.

Voor theorielesgever Brevet III

Voor directeur Brevet I

Op de website 'platform-rijschoollesgever.be'

  • Dezelfde informatie wetgeving en mechanica alleen moet je eerst een gratis account maken.
  • platform-rijschoollesgever

  • Mits betaling kan je ook extra leerstof krijgen, handboeken en proef-examenvragen.
  • lespakketten

Op de website 'edulogia.be'

  • Deze pakketten zijn betalend en betreffen toegang tot een leerplatform.
  • Vragen stellen aan een docent is hierbij inbegrepen.
  • Edulogia - zelfstudie.

Op de website 'wegcode'

Mechanica motorfietsen en zwaar vervoer

  • Voor mechanica specifiek voor motorfietsen of zwaar vervoer bestaat geen specifieke publicatie, de verstrekkers van een opleiding hebben vaak zelf een handboek hierover. Bij zelfstudie moet je de informatie halen waar je kan. Google en YouTube zijn je beste vrienden.