Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs categorie B

Koninklijk besluit met regelgeving betreffende het rijbewijs categorie B. Oorspronkelijk verschenen in 2006, de teksten zijn up-to-date met alle wijzigingen sinds die tijd. De inhoud is de regelgeving voor het Vlaamse gewest. Brussel en Wallonie hebben een eigen, verschillende, regeling.
Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen in het staatsblad maar eventueel uitgebreid met illustraties en commentaar.

10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1 ( Definities )

Hoofdstuk II. Het voorlopig rijbewijs B

Artikel 2 ( Minimum leeftijd theorie examen )

Artikel 3 ( Voorlopig rijbewijs met begeleider )

Artikel 4 ( Voorlopig rijbewijs zonder begeleider )

Artikel 5 ( Aanvraag rijbewijs met geldige theorie )

Artikel 5-1 ( Verval rijbewijs, wachttijd 3 jaar, omruilen rijbewijs )

Artikel 6 ( Beperking rijden 's nachts )

Artikel 7 ( Verbod betaalde begeleiders )

Hoofdstuk III. Het praktisch examen

Artikel 8 ( Voorwaarden praktijk examen )

Artikel 9 ( Verplicht 6 uur les na 2 maal niet slagen )

Hoofdstuk IV. Uitreiking

Artikel 10 ( Uitreiking rijbewijs )

Hoofdstuk V. Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen en inwerkingtreden

Bijlage 1. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 36

Bijlage 2. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 18

Bijlage 3. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 12

Bijlage 4. [ ... ] Opgeheven

Bijlage 5. [ ... ] Opgeheven

Bijlage 6. [ ... ] Opgeheven