Rijinstructeur.info: Een opleiding volgen ?

Een opleiding volgen ?

Het volgen van een opleiding als voorbereiding op de examens is niet verplicht. Iedereen kan gewoon voor de Brevetexamens inschrijven en deelnemen. De kennis die men moet hebben is omschreven in het KB voor de rijscholen en de leerstof is vervat in publieke documenten. Zie: KB Rijscholen: Bijlage II

Er zijn echter een aantal zaken waarmee je rekening moet houden.

Voor alle brevetten wordt een grondige kennis verwacht van het verkeersreglement en in mindere mate de politiewet. Ook zaken zoals overtredingen, vakbekwaamheid, rijbewijzen en verkeersveiligheid in het algemeen. Praktijklesgevers dienen bovendien ook een redelijk uitgebreide kennis van mechanica te hebben.

Voor verkeerstheorie gaat de diepgang van de kennis een heel stuk verder dan bij het behalen van een rijbewijs. Men moet de wetteksten instuderen op een gedetailleerd niveau en de stof zodanig beheersen dat men de inhoud aan anderen kan overbrengen. Het gaat hier dan ook om wetteksten die men bijna letterlijk dient te kennen. Allereerst zal je merken dat deze soms raar zijn geschreven. Het zijn namelijk wetteksten die in eerste instantie juridisch bruikbaar moeten zijn. Vandaar ook een juridisch taalgebruik die voor een leek niet bepaald makkelijk leest. Bovendien dateren de oorspronkelijke teksten uit het jaar 1975 (en soms vroeger) welke de leesbaarheid ook niet bepaald bevorderd.

Als rijlesgever praktijk is een grondige kennis vereist van diverse mechanische aspecten van motorvoertuigen. Dit is nodig om te weten hoe een voertuig zich zal gedragen in bepaalde situaties en omstandigheden. Ook aspecten die met milieu te maken hebben zijn hierbij van belang. Dit is belangrijke achtergrondkennis nodig om je lessen zodanig te kunnen opbouwen dat ze resulteren in een defensief, veilig en milieubewust rijgedrag van je leerlingen. De verwachte kennis is theoretisch maar wel op gedetailleerd niveau. Leg maar uit hoe een verbrandingsmotor werkt en wat de verschillen zijn tussen een benzinemotor en dieselmotor. Wie nooit eerder met automechanica te maken heeft gehad zal hier een behoorlijke hoeveelheid tijd moeten insteken.

Als rijlesgever ga je les geven. Je wordt dus leraar/lerares. Wie vroeger al eens les heeft gegeven zal die ervaring goed kunnen gebruiken. Maar wie nog nooit les heeft gegeven zal merken dat je dat niet zomaar van de ene dag op de andere kunt gaan doen. Vraag dat maar eens aan iemand in het onderwijs. Enige kennis van pedagogische aspecten en didactische werkvormen zijn onontbeerlijk. Je moet weten hoe je een les voorbereid, opbouwt, en welke werkvormen efficiƫnt zijn voor bepaalde situaties. Hier worden tijdens het schriftelijk en mondeling examen geen vragen over gesteld. Dit aspect komt echter wel aan bod tijdens de modelles na de stage. Een elementaire kennis van didactiek en methodiek is nodig om efficiƫnt te kunnen leren lesgeven. Na de modelles zal je dus ook vragen krijgen over de didactische achtergrond waarop je les is gebaseerd.

Je krijgt dus teksten van juridische aard met een gedateerd taalgebruik, gedetailleerde theoretische kennis mechanica en elementaire kennis over didactiek en methodiek bij lesgeven. Een beetje hulp om daar wegwijs in te raken en een link te kunnen leggen naar dagelijks gebruik is geen luxe. Dat is waar een opleiding kan in voorzien en waarom die ook sterk wordt aangeraden.