Rijinstructeur.info: Hoe word je lesgever.

Hoe kan je lesgever worden ?

Veel mensen denken dat je gewoon bij een rijschool kan solliciteren en aan het werk kan. Helaas komt er wel iets meer bij kijken.

Om in Vlaanderen les te mogen geven en bij een rijschool aan het werk te kunnen gaan moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat men moet beschikken over een Brevet. Er zijn verschillende brevetten afhankelijk van het soort voertuigen waarvoor men les wil geven, auto, motor, vrachtwagens. Een Brevet kan men behalen via examens ingericht door het Ministerie van Mobiliteit en Openbare werken.

De examens bestaan uit een paar vaste onderdelen: een schriftelijk en mondeling examen, een stageperiode en een proef modelles. De leerstof die moet gekend zijn omvat het verkeersreglement en een behoorlijke kennis voertuigkennis (lees mechanica). Het schriftelijk en mondeling examen is theoretisch, de proef modelles is een praktijkexamen.

Iedereen die aan de algemene voorwaarden voldoet ( zie "Voorwaarden" ) mag aan de examens deelnemen, een opleiding is niet verplicht. Gezien de diepgang die bij de examens wordt gehanteerd is een voorafgaande opleiding wel een absolute aanrader. Een opleiding bestaat uit 3 modules, verkeerstheorie, methodiek/ didactiek en voertuigkennis.

Een door het ministerie erkende opleiding betekent minimaal 120 uur contactonderwijs, in een klaslokaal of online met verplichte aanwezigheid. Hierna kan men de stage met 25% inkorten, praktijklesgever van 300 uur naar 225 uur, theorie van 76 naar 57 uur. Zonder opleiding, of met een opleiding die geen 120 uur contactonderwijs bevat moet men de volledige minimale duur doen dus 300 uur voor praktijklesgevers en 76 uur voor theorielesgever.

Bij de keuze van een opleiding hecht niet al te veel belang aan deze verkorte stageduur. Vaak komt een alternatieve opleiding erop neer dat men tijd verplaatst van het klaslokaal naar de stage. Maar uiteindelijk stopt men er ongeveer evenveel tijd in. Ook zit er enige tijd tussen het inschrijven voor de proef modelles en het uitvoeren daarvan. Gedurende die tijd kan men de stage verderzetten om meer ervaring op te doen en hierdoor komt men in praktijk makkelijk aan meer dan 300 uur voor de stage.

De meeste opleidingen starten ergens in september en lopen door tot in december. Men kan dan in januari aan het examen deelnemen. Dit is echter behoorlijk intensief waardoor er ook opleidingen zijn die over iets langere tijd worden verspreid met de eerste examen gelegenheid in maart. Tegenwoordig zijn er ook aanbieders van zelfstudies of begeleide zelfstudie. Dit laat toe met een meer persoonlijke planning het traject te doorlopen. De examens zelf worden trouwens maar 4 maal per jaar ingericht, januari, maart, mei en september.

Een overzicht van het aanbod kan men terugvinden bij Edulogia: Rijlesgever, waar opleiding volgen ?