Rijinstructeur.info: Opleidingen zonder erkenning.

Opleidingen zonder erkenning

Regelmatig worden alternatieve opleidingen aangeboden door rijscholen of andere opleidingverstrekkers. Inhoudelijk zijn deze opleidingen gelijkwaardig aan een erkende opleiding. De organisator heeft immers tot doel mensen op te leiden die uiteindelijk personeelsleden bij rijscholen worden. Een goede opleiding verhoogt de slaagkans en levert betere lesgevers op. Het is dus in het eigen belang van de organiserende rijscholen om de kwaliteit van de opleiding hoog te houden.

Het verschil met een erkende opleiding is in de meeste gevallen dat de opleidingverstrekker ervoor kiest de inhoud op een andere manier aan te bieden. Soms in een intensieve korte tijdsspanne, soms juist meer gespreid in de tijd. Meer en meer worden ook opleidingen gedeeltelijk online gegeven. In de meeste gevallen worden ook de 3 modules: Verkeerstheorie, Voertuigkennis en Methodiek en didactiek gevolgd.

Voor een erkende opleiding vereist het Ministerie minimaal 120 uur contactonderwijs voor men deelneemt aan het schriftelijk examen. Dit is aanwezig zijn in een klaslokaal of live deelnemen aan online sessies. De opleidingen zonder erkenning voldoen hier meestal niet aan en dit is ook de voornaamste reden waarom ze niet erkend zijn.

Zonder erkenning kan men geen aanspraak maken op een verkorte stage. Voor praktijklesgever is die dan minimaal 300 uur en voor theorielesgever 76 uur. Voor veel mensen betekend dit eigenlijk alleen maar een verplaatsing van tijd die men in een klaslokaal doorbrengt naar tijd in praktijk tijdens de stage. Na het minimum aantal uren stage te hebben gedaan kan men inschrijven voor het modelles examen. In afwachting van het examen zelf kan men de stage verderzetten om nog wat meer ervaring op te doen. Hierdoor komen de meeste stagiairs in praktijk toch boven de 300 of 76 uren uit.

Een niet-erkende opleiding kan net zo effici├źnt zijn als een erkende. Kijk bij de keuze van opleiding in eerste instantie naar praktische aspecten. De kans van slagen voor de examens is in eerste instantie afhankelijk van de hoeveelheid tijd die men aan de studie besteed. Dat hoeft niet noodzakelijk in een klaslokaal te zijn.

www.platform-rijschoollesgever.be

Een mogelijkheid is het 'belevingstraject'. Hierbij kan je modulair klassikaal lessen volgen telkens ergens in de regio West-Vlaanderen aangevuld met online sessies. Je krijgt ook een peter/meter toegewezen die afkomstig zijn uit een van de deelnemende rijscholen: lijst rijscholen.

Je kan op om het even welk moment beginnen. Natuurlijk zit er wel een cyclus in de lessen en de eerstvolgende cyclus begint in Januari 2024.

Edulogia

Bij Edulogia kan je een lijst terugvinden van opleidingverstrekkers. Let op: het is niet altijd direct duidelijk of het om een erkende opleiding gaat of niet. Vraag dit zeker na als je in een van de opleidingen geïnteresseerd bent.