Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs categorie B

Koninklijk besluit met regelgeving betreffende het rijbewijs categorie B. Oorspronkelijk verschenen in 2006, de teksten zijn up-to-date met alle wijzigingen sinds die tijd. De inhoud is de regelgeving voor het Vlaamse gewest. Brussel en Wallonie hebben een eigen, verschillende, regeling.
Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen in het staatsblad.

10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1 ( Definities )

Hoofdstuk II. Het voorlopig rijbewijs B

Artikel 2 ( Minimum leeftijd theorie examen )

Artikel 3 ( Voorlopig rijbewijs met begeleider )

Artikel 4 ( Voorlopig rijbewijs zonder begeleider )

Artikel 5 ( Aanvraag rijbewijs met geldige theorie )

Artikel 5-1 ( Verval rijbewijs, wachttijd 3 jaar, omruilen rijbewijs )

Artikel 6 ( Beperking rijden 's nachts )

Artikel 7 ( Verbod betaalde begeleiders )

Hoofdstuk III. Het praktisch examen

Artikel 8 ( Voorwaarden praktijk examen )

Artikel 8/1 ( Voorwaarden praktijk examen )

Artikel 9 ( Verplicht 6 uur les na 2 maal niet slagen )

Hoofdstuk III/1. Vormingsmoment

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke bepalingen over het vormingsmoment

Artikel 9/1 ( Verplichting vormingsmoment voor begeleider )

Artikel 9/2 ( Diverse bepalingen )

Artikel 9/3 ( Vergoeding)

Artikel 9/4 ( Instructies minister volgen )

Artikel 9/5 ( Planning doorgeven )

Artikel 9/6 ( Registratie gegevens )

Afdeling 2. - Erkenning van instructeurs die het vormingsmoment geven buiten een rijschool

Artikel 9/7 ( Mag buiten een rijschool worden gegeven )

Artikel 9/8 ( Voorwaarden instructeur )

Artikel 9/9 ( Voorwaarden lokaal )

Artikel 9/10 ( Inhoud volgens bijlage 7 )

Artikel 9/11 ( Afgeven attest )

Artikel 9/12 ( Onverenigbare functies )

Artikel 9/13 ( Controle en sancties )

Hoofdstuk III/2. Verwerking van gegevens

Afdeling 1. - De verwerking van gegevens door de instructeurs die erkend zijn conform hoofdstuk III/1, afdeling 2, van dit besluit

Artikel 9/14 ( Gegevens verwerkt door instructeur )

Afdeling 2. - De verwerking van gegevens door de examencentra

Artikel 9/15 ( Gegevens examencentra )

Afdeling 3. - De gegevensbank van het bestuur

Artikel 9/16 ( Gegevens bestuur )

Hoofdstuk IV. Uitreiking

Artikel 10 ( Uitreiking rijbewijs )

Hoofdstuk V. Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen en inwerkingtreden

Bijlage 1. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 36

Bijlage 2. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 18

Bijlage 3. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 12

Bijlage 4. [ ... ] Opgeheven

Bijlage 5. [ ... ] Opgeheven

Bijlage 6. [ ... ] Opgeheven

Bijlage 7. Leerstof voor het vormingsmoment als vermeld in artikel 9/2, ยง 4

14 JULI 2023 - BVR - Overgangsbepalingen

HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Afdeling 1. - Overgangsbepalingen

Afdeling 2. - Toepassingsgebied in de tijd

14 SEP. 2023. Ministerieel besluit m.b.t.
KB rijscholen en KB Rijbewijs B

Artikel 1 vaststelling model begeleidersattest voor begeleiders

Artikel 2 vaststelling model getuigschrift voor lesgevers

Artikel 3 vaststelling van de vergoeding op 20 euro

Artikel 4 retributie lesgevers 84 euro

Artikel 5 inwerkingtreden

Bijlage 1 begeleidersattest

Bijlage 2 attest lesgever