Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorie├źn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Koninklijk besluit met regelgeving betreffende vakbekwaamheid. Oorspronkelijk verschenen in 2007, de teksten zijn up-to-date met alle wijzigingen sinds die tijd. De inhoud is de regelgeving voor het Vlaamse gewest. Brussel en Wallonie hebben een eigen, verschillende, regeling.
Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen in het staatsblad.

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorie├źn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Titel I. Algemeenheden

Artikel 1

Artikel 2

Titel II. De vakbekwaamheid

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 2. Het bewijs van vakbekwaamheid

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 6

Artikel 7

Afdeling 2. Afgifte van het bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 8

Afdeling 3. Geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Afdeling 4. Verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13/1

Hoofdstuk 3. Het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 14

Artikel 15

Afdeling 2. Afgifte van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Afdeling 3. Geldigheid van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid

Artikel 19

Artikel 20

Titel III. Examens

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 21

Hoofdstuk 2. Examencentra

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk 3. Examens

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 26

Artikel 27

Afdeling 2. Examen rijbewijs

Artikel 28

Afdeling 3. Examen basiskwalificatie

Onderafdeling 1. Theoretisch examen basiskwalificatie

Artikel 29

Artikel 30

Onderafdeling 2: Praktisch examen basiskwalificatie

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Afdeling 4. Gecombineerd examen

Onderafdeling 1. Gecombineerd theoretisch examen

Artikel 36

Artikel 37

Onderafdeling 2. Gecombineerd praktisch examen

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41/1

Artikel 42

Afdeling 5. Aanvullend examen basiskwalificatie

Artikel 43

Afdeling 5/1. Onregelmatigheden

Artikel 43-1

Artikel 43-2

Artikel 43-3

Artikel 43-4

Hoofdstuk 4. Beroep in verband met het uitstel voor het praktische examen en in verband met het uitstel en de uitsluiting wegens een onregelmatigheid.

Artikel 44

Titel IV. De nascholing

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

Artikel 45

Artikel 45/1

Hoofdstuk 2. Opleidingscentra

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Titel V. Alternerende beroepsopleiding

Hoofdstuk 1. Centra voor alternerende beroepsopleiding

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Hoofdstuk 2. Alternerende beroepsopleiding wegvervoer

Artikel 52

Titel VI. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Inspectie en controle

Artikel 53

Artikel 54

Hoofdstuk 2. Retributies

Artikel 55

Artikel 55/1

Artikel 55/2

Artikel 55/3

Artikel 55/4

Artikel 55/5

Artikel 55/6

Artikel 55/7

Artikel 55/8

Titel VII. Slotbepalingen

Hoofdstuk 1. Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Hoofdstuk 2. Overgangsbepalingen

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 74bis

Artikel 74bis/1

Artikel 74ter

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 76/1

Artikel 76/2

Hoofdstuk 3. Inwerkingtreding

Artikel 77

Hoofdstuk 4. Uitvoering

Artikel 78

Bijlage 1. Lijst van de onderwerpen met betrekking tot de basiskwalificatie en de nascholing

Bijlage 2.

Bijlage 3. Bepalingen betreffende het model van de kwalificatiekaart bestuurder