Rijinstructeur.info: Lesgever theorie, Brevet III , behalen van het Brevet

Behalen van het Brevet III

Om als lesgever theorie te kunnen werken moet je het Brevet III hebben. Dit kan je behalen door te slagen voor examens ingericht door het Ministerie van Mobiliteit. Deze bestaan uit een schriftelijk en mondeling examen, een stage en een proef modelles.

Je kan hiervoor een voorafgaande opleiding volgen. Deze is niet verplicht maar gezien de diepgang die op de examens wordt verwacht wel een absolute aanrader.

Na een opleiding (of zelfstudie) kan worden deelgenomen aan de examens. Deze worden 4 maal per jaar ingericht telkens januari, maart, mei en september.

Schriftelijk en mondeling examen

Het schriftelijk examen is een examen in groep, meestal op een zaterdag in Brussel. Het mondeling examen is individueel op afspraak en vindt meestal plaats op een zaterdag in een van de examencentra. De te kennen leerstof is vervat in een aantal wetten en Koninklijke Besluiten. Om te slagen moet men 60% behalen.

  • kennis van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975; (KB verkeersreglement)
  • kennis van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; (Politiewet)
  • kennis van het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007; (KB vakbekwaamheid)
  • algemene kennis over een veilige verkeersdeelname.

Stage

Vervolgens doorloopt men een stage van minimaal 76 uur bij een erkende rijschool onder toezicht van een stagemeester. Het meevolgen van andere lesgevers en andere voorbereidende acties kunnen in die uren worden inbegrepen. Met een voorafgaande erkende opleiding kan het minimum aantal stage-uren worden teruggebracht tot 57 uur

Tijdens de stage volg je ervaren lesgevers en begin je zelf les te geven. Zodra de stagemeester van oordeel is dat je er klaar voor bent ga je zelfstandig lesgeven. Tijdens de stageperiode leer je ook over de algemene werking van erkende rijscholen.

Proef modelles

Na de stage volgt een proef modelles voor een jury met examinatoren. Dit zijn niet dezelfde examinatoren als bij het behalen van het rijbewijs maar een specifieke examencommissie. Hierbij moet je een 12-tal onderwerpen voorbereiden en door lottrekking op de dag zelf wordt bepaald over welk onderwerp je daadwerkelijk een les gaat geven. Je krijgt dan de dag zelf nog enkele uren om je les voor te bereiden en je mag daarbij gebruikmaken van een kopie van het verkeersreglement. Een aantal juryleden fungeren als deelnemers in je les. Na de les volgt een mondelinge ondervraging en evaluatie over de les zelf, inclusief je voorbereiding. Geslaagd en je hebt de Brevet III behaalt.

Gefeliciteerd, je kan nu aan de slag als lesgever theorie.