Rijinstructeur.info: Rijlesgever motor, Brevet IV , behalen van de lestoelating

Behalen van het Brevet IV

Om als motorrijlesgever te kunnen werken moet je het Brevet IV hebben. Dit kan je behalen door te slagen voor examens ingericht door het Ministerie van Mobiliteit. Deze bestaan uit een schriftelijk en mondeling examen, een stage en een modelles examen.

Je kan hiervoor een voorafgaande opleiding volgen. Deze is niet verplicht maar gezien de diepgang die op de examens wordt verwacht wel een absolute aanrader.

Wel verplicht is het volgen van een 4-daagse praktijkstage.

Dit is een volledige en praktijkgerichte opleiding als motorlesgever. Ze omvat de techniek van het motorrijden en bijhorende veiligheidsaspecten. Behendigheids- en vervolmakingsoefeningen om de bekwaamheid van de deelnemers te vergroten. Ze omvat ook didactische aspecten van het begeleiden van leerlingen op de openbare weg met het bewust maken van leerling-bestuurders van de natuurkrachten die spelen bij het motorrijden. Na de stage heeft men een totaalbeeld hoe men leerling-motorrijders door middel van optimale voertuigbeheersing een systematische opleiding kan geven.

Na een opleiding (of zelfstudie) en de verplichte 4-daagse stage kan worden deelgenomen aan de examens. Deze worden 4 maal per jaar ingericht telkens januari, maart, mei en september. Het modelles examen kan vaak ook nog in november worden gedaan.

Schriftelijk en mondeling examen

Het schriftelijk examen is een examen in groep, meestal op een zaterdag in Brussel. Het mondeling examen is individueel op afspraak en vindt meestal plaats op een zaterdag in een van de examencentra. De te kennen leerstof is vervat in een aantal Wetten en Koninklijke Besluiten. Om te slagen moet men 60% behalen.

  • kennis van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975; (KB verkeersreglement)
  • kennis van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; (Politiewet)
  • algemene voertuigkennis van voertuigen van categorie A1, A2, A en AM; (voornamelijk mechanica)
  • de verkeersveiligheid bij het gebruik van motorfietsen;

Stage

Vervolgens doorloopt men een stage van minimaal 300 uur bij een erkende rijschool onder toezicht van een stagemeester. Het meevolgen van andere lesgevers of andere voorbereidende acties kunnen in die uren worden inbegrepen. Met een voorafgaande erkende opleiding kan het minimum aantal stage-uren worden teruggebracht tot 225 uur.

Tijdens de stage volg je ervaren lesgevers en begin je zelf les te geven. Zodra de stagemeester van oordeel is dat je er klaar voor bent ga je zelfstandig les geven. Tijdens de stageperiode leer je ook over de algemene werking van erkende rijscholen.

Modelles examen

Na de stage volgt een modelles examen voor een jury met examinatoren. Dit zijn niet dezelfde examinatoren als bij het behalen van het rijbewijs maar een specifieke examencommissie. De proef bestaat uit 3 onderdelen, een stuk les op privaat terrein bijvoorbeeld een van de maneuvers, een les op de openbare weg en een ondervraging over de gebruikte lesmethodes. Een van de examinatoren fungeert hierbij als leerling. Geslaagd en je hebt het Brevet IV behaald.

Gefeliciteerd, je kan nu aan de slag als motorrijlesgever.