Rijinstructeur.info: Rijlesgever motor, Brevet IV, contractvormen en verdienste

Mogelijke contract vormen, indicatie verdienste


Loondienst

Lesgeven als rijlesgever motor kan men doen als een voltijdse of deeltijdse betrekking in loondienst bij een erkende rijschool. Ook losse medewerker waarbij men per gegeven lesuur wordt vergoed is mogelijk.

Vergoeding is in de meeste gevallen via CAO vallend onder Paritair Comité 200:
www.sfonds200.be Loonschaal 1 eerste jaar daarna loonschaal 2, beide Klasse C

Deze loonschalen zijn echter zeer algemeen en worden voor veel beroepen gebruikt. Veel rijscholen nemen meteen het maximum bedrag uit die loonschalen. Voor 2023 is dit bij een voltijdse betrekking van 38 uur per week 3036,89 euro bruto per maand. ( 18.442 euro bruto/uur )

Zelfstandig als onderaannemer

Je kan ook op zelfstandige basis voor een erkende rijschool werken. Dit is wel alleen mogelijk indien je een ander hoofdinkomen hebt. Anders kan je in de problemen komen op gebied van schijnzelfstandigheid. Vaak doet men dit dus voor een beperkt aantal uren naast een ander hoofdberoep.

Vergoeding is een kwestie van onderhandelen. Tip: het loont om je bij verschillende rijscholen aan te bieden.

Zelfstandig (zonder rijschool)

Je mag ook lesgeven buiten een erkende rijschool om maar dit is zeldzaam en commercieel bijna niet haalbaar.

Om het rijbewijs A te behalen moet iemand 12 uur les volgen bij een erkende rijschool en dan direct examen doen. Of minimum 9 uur rijschool volgen en met een voorlopig rijbewijs oefenen om dan het examen te doen.

Als lesgever buiten de erkende rijscholen om is je doelgroep erg klein. Je bent beperkt tot mensen die zich na de 9 uur op het examen willen voorbereiden of mensen die reeds een rijbewijs hebben en zich verder willen bekwamen in het motorrijden. Aan de andere kant hoef je ook niet te voldoen aan de vereisten voor een erkende rijschool zoals kantoor, leslokaal, administratie. Hierdoor kan je wel rijlessen aanbieden aan een aanzienlijk lagere prijs dan de erkende rijscholen. Samengevat blijft het erg moeilijk om daar een voltijds inkomen uit te halen.

Je eigen rijschool

Een eigen rijschool beginnen is ook weer aan een aantal voorwaarden gebonden. Men moet 3 jaar ervaring hebben als theorielesgever en rijlesgever motor en een extra schriftelijk examen doen voor Brevet 1, directeur rijschool. Dan zit je met een aantal verplichtingen die toch een aanzienlijke investering vergen zoals een kantoor en leslokaal en oefenterrein en van elke klasse motor minstens 1 exemplaar, dus A A1 A2 AM. Vandaar dat praktisch gezien de meeste rijscholen motorrijlessen geven naast of bovenop de autorijlessen.

Een tussentijdse oplossing is dat je start met een vestiging op zelfstandige basis in samenwerking met een bestaande erkende rijschool. Je kan dan werken als erkende rijschool gebruikmakend van de directeur van de bestaande rijschool. Gratis is dit natuurlijk niet, maar als je op deze manier je uurtarief van 55 naar 75 kunt brengen zit er genoeg ruimte om een externe directeur te betalen en toch meer winst over te houden ten opzichte van werken zonder erkenning.