Rijinstructeur.info: Rijlesgever auto, Brevet II , behalen van de lestoelating

Behalen van het Brevet II

Om als rijlesgever auto te kunnen werken moet je het Brevet II hebben. Dit kan je behalen door te slagen voor examens ingericht door het Ministerie van Mobiliteit. Deze bestaan uit een schriftelijk en mondeling examen, een stage en een modelles examen.

Je kan hiervoor een voorafgaande opleiding volgen. Deze is niet verplicht maar gezien de diepgang die op de examens wordt verwacht wel een absolute aanrader.

Na een opleiding (of zelfstudie) kan worden deelgenomen aan de examens. Deze worden 4 maal per jaar ingericht telkens januari, maart, mei en september. Het modelles examen kan vaak ook nog in november worden gedaan.

Schriftelijk en mondeling examen

Het schriftelijk examen is een examen in groep, meestal op een zaterdag in Brussel. Het mondeling examen is individueel op afspraak en vindt meestal plaats op een zaterdag in een van de examencentra. De te kennen leerstof is vervat in een aantal Wetten en Koninklijke Besluiten. Om te slagen moet men 60% voor verkeerstheorie en 50% voor mechanica en 60% voor verkeerstheorie en mechanica gezamenlijk behalen.

  • kennis van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975; (KB verkeersreglement)
  • kennis van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; (Politiewet)
  • algemene voertuigkennis van voertuigen van categorie B en G; (voornamelijk mechanica)
  • algemene kennis over een veilige verkeersdeelname.

Stage

Vervolgens doorloopt men een stage van minimaal 300 uur bij een erkende rijschool onder toezicht van een stagemeester. Het meevolgen van andere lesgevers of andere voorbereidende acties kunnen in die uren worden inbegrepen. Met een voorafgaande erkende opleiding kan het minimaal aantal stage-uren worden teruggebracht tot 225 uur.

Tijdens de stage volg je ervaren lesgevers en begin je zelf les te geven. Zodra de stagemeester van oordeel is dat je er klaar voor bent ga je zelfstandig les geven. Tijdens de stageperiode leer je ook over de algemene werking van erkende rijscholen.

Modelles examen

Na de stage volgt een modelles examen voor een jury met examinatoren. Dit zijn niet dezelfde examinatoren als bij het behalen van het rijbewijs maar een specifieke examencommissie. De proef bestaat uit 3 onderdelen, een stuk les op privaat terrein bijvoorbeeld parkeren, een les op de openbare weg en een ondervraging over de gebruikte lesmethodes. Het rollenspel is de situatie van een laatste les uit een 20-uur opleiding. Een van de examinatoren fungeert hierbij als leerling. Geslaagd en je hebt het Brevet II behaald.

Gefeliciteerd, je kan nu aan de slag als rijlesgever auto.