Rijinstructeur.info: Rijlesgever auto, Brevet II, contractvormen en verdienste

Mogelijke contract vormen, indicatie verdienste


Loondienst

Lesgeven als rijlesgever auto kan men doen als een voltijdse of deeltijdse betrekking in loondienst bij een erkende rijschool. Ook losse medewerker waarbij men per gegeven lesuur wordt vergoed is mogelijk.

Vergoeding is in de meeste gevallen via CAO vallend onder Paritair Comité 200:
www.sfonds200.be Loonschaal 1 eerste jaar daarna loonschaal 2, beide Klasse C

Deze loonschalen zijn echter zeer algemeen en worden voor veel beroepen gebruikt. Veel rijscholen nemen meteen het maximum bedrag uit die loonschalen. Voor 2023 is dit bij een voltijdse betrekking van 38 uur per week 3036,89 euro bruto per maand. ( 18.442 euro bruto/uur )

Zelfstandig als onderaannemer

Je kan ook op zelfstandige basis voor een erkende rijschool werken. Dit is wel alleen mogelijk indien je een ander hoofdinkomen hebt. Anders kan je in de problemen komen op gebied van schijnzelfstandigheid. Vaak doet men dit dus voor een beperkt aantal uren naast een ander hoofdberoep.

Vergoeding is een kwestie van onderhandelen. Tip: het loont om je bij verschillende rijscholen aan te bieden.

Zelfstandig (zonder rijschool)

Je mag ook lesgeven buiten een erkende rijschool om. Let op want op dit moment is dit alleen mogelijk door een tekortkoming in de wetgeving. De overheid heeft al een paar maal geprobeerd dit te verbieden maar is telkens tegen juridische problemen aangelopen.

Iemand met een voorlopig rijbewijs M36 (of M12) mag rijden met een of twee begeleiders, iemand met een M18 mag alleen rijden. Zij mogen zich ook laten begeleiden door een lesgever in bezit van Brevet II, lesgever auto dus. Dit is waar de zelfstandige lesgever op gebaseerd is. Er zijn echter beperkingen aan. De leerling moet een voorlopig rijbewijs hebben, als lesgever sta je daar wel niet met naam op. Gezien je geen erkende rijschool bent kan je geen attesten afleveren, dus 20 uur om daarna alleen te rijden met een M18 kan je niet geven. Ook de verplichte 6 uur na tweemaal niet geslaagd kan je niet geven. Aan de andere kant hoef je ook niet te voldoen aan de vereisten voor een erkende rijschool zoals kantoor, leslokaal, administratie. Hierdoor kan je wel rijlessen aanbieden aan een aanzienlijk lagere prijs dan de erkende rijscholen.

Vergoeding is een kwestie van rekenen. Je bent zelfstandige, dus zet je kosten op een rijtje, bepaal wat je wil verdienen en daar komt een prijs voor de leerling uit. Tip: laat je bijstaan door een goede boekhouder, iemand die tijd voor je maakt, verdien je dubbel terug !

Je eigen rijschool

Een eigen rijschool beginnen is ook weer aan een aantal voorwaarden gebonden. Men moet 3 jaar ervaring hebben als theorielesgever en rijlesgever auto en een extra schriftelijk examen doen voor Brevet 1, directeur rijschool. Dan zit je met een aantal verplichtingen die toch een aanzienlijke investering vergen zoals een kantoor en leslokaal.

Een tussentijdse oplossing is dat je start met een vestiging op zelfstandige basis in samenwerking met een bestaande erkende rijschool. Je kan dan werken als erkende rijschool gebruikmakend van de directeur van de bestaande rijschool. Gratis is dit natuurlijk niet, maar als je op deze manier je uurtarief van 55 naar 75 kunt brengen zit er genoeg ruimte om een externe directeur te betalen en toch meer winst over te houden ten opzichte van werken zonder erkenning.