Rijinstructeur.info: Rijlesgever auto, Brevet II, profiel

Profiel van een rijlesgever auto.

Net als bij ieder ander beroep moet je voldoen aan een zeker profiel. Wie is een goede rijinstructeur ? Welke eigenschappen bezit een rijlesgever auto ?

Bij het geven van autorijlessen krijg je te maken met mensen met diverse achtergronden uit alle lagen van de maatschappij. Autorijlessen geven heeft eigenlijk niet zoveel met de auto te maken, die is altijd hetzelfde. De persoon die naast je zit, die is iedere keer anders en dat is waar je in eerste instantie moet kunnen mee omgaan.

Empathie. Een rijschoollesgever kan zich verplaatsen in de schoenen van zijn leerling. Hij toont begrip voor de nervositeit die de situatie van een rijles meebrengt en geeft de leerling de ruimte zichzelf te zijn.

Aanpassingsvermogen. Een rijschoollesgever kan zich aanpassen aan de vaardigheden, talenten en vooral behoeften van iedere individuele leerling.

Tact. Een rijschoollesgever reageert gepast en beleeft op de eventuele tekortkomingen van een leerling, en geeft opbouwende kritiek.

Zelfbeheersing. Een rijschoollesgever reageert gepast op fouten van leerlingen en van andere weggebruikers. Hij blijft objectief en laat zich niet meeslepen door de situatie.

Naast de omgang met de leerling moet je een professionele houding en werkethiek kunnen aannemen.

Verantwoordelijkheidsbesef. Niet alleen tegenover de leerling, maar ook tegenover andere weggebruikers, collega's en de maatschappij in het algemeen. Een rijschoollesgever heeft een voorbeeldfunctie.

Stressbestendigheid. Een rijschoollesgever houdt steeds het hoofd koel, ook bij grote druk vanuit een leerling of bij examenbegeleidingen.

Stiptheid. Een rijschoollesgever respecteert afspraken en is ook correct in het vervullen van administratieve taken, zoals het invullen van ritbladen, leskaarten, evaluaties...

Goede gezondheid. Een rijschoollesgever is in het bezit van een attest van rijgeschiktheid.

Uithoudingsvermogen. Een rijschoollesgever blijft in alle omstandigheden scherp. Ook op het einde van een lange werkdag is hij nog even alert als bij het begin van de dag.

Herken je jezelf in dit profiel dan is rijinstructeur misschien iets voor jou.