Rijinstructeur.info: Rijlesgever auto, Brevet II, toegangsvoorwaarden

Voorwaarden voor toegang tot het beroep

Om lesgever auto te kunnen worden moet je aan een aantal officiƫle voorwaarden voldoen:

Je moet aantonen geen gerechtelijke veroordelingen te hebben. Het gaat hier om zeer ernstige zaken zoals moord, fraude, verkrachting, dat soort dingen. Het KB Rijscholen definieert een specifieke lijst van zaken. Je kan dit aantonen door een uittreksel uit het strafregister aan te vragen bij de gemeente, een type 596.1-7, welke specifiek is voor rijscholen.

  • Geen strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen (specifiek zie KB rijscholen artikel 12.1.1)
  • Een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-7) kunnen voorleggen.
  • Geen verval van recht tot sturen hebben gekregen. (tenzij uitwissing of herstel in eer en rechten)

In Vlaanderen is de organisatie van verkeersexamens en autokeuring meestal bij dezelfde instantie ondergebracht, om iedere vorm van fraude of partijdigheid te kunnen uitsluiten mag je daar geen functie vervullen.

  • Geen functie uitoefenen bij een examencentrum, autokeuring noch tolk op de examens zijn.

Een minimum aan ervaring aantonen door je rijbewijs B 3 jaar te hebben. Een medisch onderzoek ondergaan voor professionele bestuurders. ( in de volksmond gekend als medische schifting ) Dit is hetzelfde als vrachtwagen- of taxibestuurders.

  • Minstens 3 jaar houder zijn van een rijbewijs categorie B.
  • Een attest van rijgeschiktheid groep 2 kunnen voorleggen.

En dan moet je een Brevet van lesgever hebben. Dit kan je behalen via examens en stage.

  • Houder zijn van het Brevet II.

Zie "Voorwaarden" voor meer details over de voorwaarden tot toegang en behoud van toestemming tot lesgeven.