=>

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel I: Reglementering

Hoofdstuk I : Algemene reglementen

Artikel 1

De Koning stelt de algemene reglementen vast betreffende de politie over het verkeer op de wegen van voetgangers, van middelen van vervoer te land en dieren, alsmede van de middelen van vervoer per spoor die de openbare weg gebruiken.

Bij de reglementen kan worden voorgeschreven dat vergoedingen worden geheven tot gehele of gedeeltelijke dekking van de kosten van bestuur, controle of toezicht.

Op voorstel van de minister bevoegd voor het wegverkeer, bepaalt de Koning het bedrag van die vergoedingen. De vergoedingen voor de inschrijving van voertuigen worden bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Zie ook :

20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.

Wegcode.be: KB van 20 juli 2001
Justel: KB van 20 juli 2001

6 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen

Wegcode.be: KB van 6 november 2010
Justel: KB van 6 november 2010


=>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.