<= =>

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel II : Verkeerstekens

Hoofdstuk I : Plaatsing van de verkeerstekens

Afdeling 1. Algemene regels

Artikel 13

[ ... ] Opgeheven

Afdeling 2. Verkeersbelemmeringen en werken

Artikel 14

[ ... ] Opgeheven

Afdeling 3. Overwegen en kruisingen met spoorwegen

Artikel 15

In afwijking van artikel 13, worden de verkeerstekens ter hoogte van overwegen en kruisingen met spoorwegen geplaatst door de exploitant van de spoorweg.

De verkeerstekens op een afstand worden geplaatst door de overheid die het beheer over de openbare weg heeft.

Afdeling 4. Douanestroken

Artikel 16

De Minister van Financiën mag op de openbare wegen aanwijzingstekens plaatsen betreffende de bepalingen van wetten en verordeningen die het bestuur der douane en der accijnzen moet doen in acht nemen.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.