<= =>

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel II : Verkeerstekens

Hoofdstuk II : Bekostiging van de verkeerstekens

Artikel 17

[ ... ] Opgeheven


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.