<= =>

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Titel V. Alternerende beroepsopleiding

Hoofdstuk 1. Centra voor alternerende beroepsopleiding

Artikel 49

[ ... ] Opgeheven

Artikel 50

[ ... ] Opgeheven

Artikel 51

[ ... ] Opgeheven

Hoofdstuk 2. Alternerende beroepsopleiding wegvervoer

Artikel 52

[ ... ] Opgeheven


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.