<= =>

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel III : Het rijbewijs

Hoofdstuk III : Opgeheven

Artikel 25

[ ... ] Opgeheven.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.