<= =>

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel V : Strafvordering, bevel tot betaling en burgerlijke rechtsvordering

Hoofdstuk I : Opsporing en vaststelling van de misdrijven

Afdeling 1bis. Tegenwerking van de opsporing en van de vaststelling van overtredingen

Artikel 62bis

Onverminderd de bepalingen van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving is het verboden elke uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van deze wet en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, bemoeilijkt of verhindert of automatisch werkende toestellen bedoeld in artikel 62 opspoort, bij zich te hebben.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.