<= =>

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel V : Strafvordering, bevel tot betaling en burgerlijke rechtsvordering

Hoofdstuk III : Schadevergoeding

Artikel 66

De bij deze gecoördineerde wetten bepaalde straffen worden toegepast, behoudens de te verlenen schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.