<=

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel VII. Overgansbepaling

Artikel 70

Tot de goedkeuring of homologatie bedoeld in artikel 62, vierde lid, van deze wet, behouden de materiële bewijsmiddelen opgeleverd door bemande automatisch werkende toestellen die niet goedgekeurd of gehomologeerd zijn, hun waarde van eenvoudige inlichting in het kader van de vaststelling van de overtredingen door processen-verbaal zoals bedoeld in artikel 62, eerste lid, van deze wet.


<=

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.