<= =>

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel I: Reglementering

Hoofdstuk VI : Gemeentelijke politiereglementen

Artikel 10

Voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de bepalingen van de nieuwe gemeentewet van 26 mei 1989.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.