Rijinstructeur.info: Wettelijke voorwaarden, medisch attest

Een attest van rijgeschiktheid groep 2 kunnen voorleggen.

Artikel 12 - 1.4

voor de personen belast met het praktische rijonderricht, het medische onderzoek ondergaan hebben, dat bepaald wordt door artikel 43 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

Het betreft een medische keuring voor iedereen die aan bezoldigt vervoer doet. Hieronder vallen onder meer taxichauffeurs, vrachtwagen bestuurders en dus ook rijlesgevers. De keuring dient te gebeuren door een arbeidsgeneesheer en er zijn meerdere bedrijfsorganisaties waar men voor dergelijke keuring terecht kan.

Deze medische keuring is geldig voor 5 jaar en dient dus om de 5 jaar te worden herhaald.
De datum wordt op het rijbewijs aangebracht als rubriek T.