Rijinstructeur.info: Wettelijke voorwaarden, onverenigbare functies

Geen functie bij een examencentrum, autokeuring, bestuur noch tolk zijn.

Artikel 13

Elke functie of betrekking in een erkend organisme voor technische controle van motorvoertuigen, die van tolk bij het theoretische examen inbegrepen, en de controlefuncties bedoeld in artikel 39 zijn onverenigbaar met elke functie of elke betrekking in een erkende rijschool.

Je kan een functie bij een rijschool, zelfs als losse medewerker, niet combineren met een functie bij de autokeuring, bij een examencentrum, bij het bestuur onderdeel van het Ministerie van Mobiliteit noch tolk tijdens de examens.

In het KB over het rijbewijs is ook bepaald dat examinatoren van examencentra geen functies mogen uitoefenen bij rijscholen. ( KB 23 Maart 1998 Artikel 26.3 )