Rijinstructeur.info: Wettelijke beroepsvoorwaarden.

Geen strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen.

Artikel 12 - 1.1

niet bij een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke beslissing veroordeeld zijn:

a) wegens een in Boek II, Titel III, Titel VII, hoofdstuk V en VI, Titel VIII, hoofdstuk 1 en Titel IX, hoofdstuk I en II van het Strafwetboek bepaalde inbreuk;
b) wegens een inbreuk op de artikelen 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 of 49 van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie op het wegverkeer;
c) wegens een inbreuk op de bepalingen van dit besluit;

a) wegens een in Boek II, Titel III, Titel VII, hoofdstuk V en VI, Titel VIII, hoofdstuk 1 en Titel IX, hoofdstuk I en II van het Strafwetboek bepaalde inbreuk;

Link naar ejustice

Boek II, Titel III

 • TITEL III. - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw.

Boek II, Titel VII, hoofdstuk V

 • TITEL VII. - Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid.
 • HOOFDSTUK V. - Voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.

Boek II, Titel VII, hoofdstuk VI

 • TITEL VII. - Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid.
 • HOOFDSTUK VI. - Bederf van de jeugd en prostitutie.

Boek II, Titel VIII, hoofdstuk 1

 • TITEL VIII. - Misdaden en wanbedrijven tegen personen.
 • HOOFDSTUK I. - Opzettelijk doden, opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling.

Boek II, Titel IX, hoofdstuk I

 • TITEL IX. - Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen.
 • HOOFDSTUK I. - Diefstal en afpersing.

Boek II, Titel IX, hoofdstuk II

 • TITEL IX. - Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen.
 • HOOFDSTUK II. - Bedrog.
b) wegens een inbreuk op de artikelen 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 of 49 van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie op het wegverkeer;

 • Art. 30 Rijden zonder geldig rijbewijs.
 • Art. 32 Voertuig toevertrouwen aan persoon zonder rijbewijs.
 • Art. 33 Vluchtmisdrijf.
 • Art. 34 Rijden onder invloed van alcohol, met ademanalyse.
 • Art. 35 Rijden onder invloed van alcohol of drugs.
 • Art. 36 Herhaling van een eerdere overtreding binnen de 3 jaar.
 • Art. 37 Voertuig ter beschikking stellen of uitdagen tot rijden onder invloed.
 • Art. 37bis Rijden onder invloed van drugs.
 • Art. 47 Rijden zonder de voorwaarden voor herstel van recht tot sturen te hebben afgerond.
 • Art. 48 Rijden tijdens verval van recht tot sturen.
 • Art. 49 Voertuig ter beschikking stellen voor persoon met verval van recht tot sturen.

c) wegens een inbreuk op de bepalingen van dit besluit;

Dit verwijst naar het Koninklijk Besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen van 11 Mei 2004.

Link naar wegcode.be
Link naar ejustice