Rijinstructeur.info: Wettelijke voorwaarden, diploma secundair onderwijs

Houder van getuigschrift welke toegang geeft tot niveaus A, B of C van de rijksbesturen.

Artikel 12 - 1.6

voor de houders van een brevet I of III, houder zijn van een diploma, getuigschrift of brevet dat toegang verleent tot de niveaus A, B of C van de Rijksbesturen, die bedoeld worden in bijlage 1 bij het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende statuut van het rijkspersoneel, of van een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel dat toegang verleent tot de uitoefening van de functies van directeur van een rijschool of van theorie-instructeur op grond van artikel 15 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties, of een beroepservaring van ten minste zes jaar als rijschoolinstructeur kunnen aantonen;

Indien je twijfelt of je diploma voldoet aan deze voorwaarde kan je dat altijd navragen bij het Ministerie van Mobiliteit via hun contactpagina.