Rijinstructeur.info: Wettelijke voorwaarden, uittreksel strafregister

Een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-7) kunnen voorleggen.

Vroeger moest men een attest van goed gedrag en zeden model 2 voorleggen. Model 2 omdat daarbij feiten tegen minderjarigen wordt gecontroleerd. Ondertussen is dit een uittreksel uit het strafregister geworden model 596.1-7 . Dit is specifiek voor rijscholen en omhelst ook een controle op feiten tegen minderjarigen. Er is namelijk kans dat je als rijinstructeur les geeft aan leerlingen van 17, minderjarigen dus. De meeste mensen die professioneel met minderjarigen werken in allerlei functies moeten een variant van dit model kunnen voorleggen afhankelijk van hun beroepsvoorwaarden.

Dit uittreksel kan je aanvragen bij de gemeente dienst burgerzaken via een aanvraagformulier. Geef daarop duidelijk model 596.1-7 aan.