Rijinstructeur.info: Wettelijke beroepsvoorwaarden, geen vervalverklaring

Geen verval van recht tot sturen hebben gekregen.

Artikel 12 - 1.2

niet vervallen zijn of geweest zijn uit het recht om een motorvoertuig te besturen. Dit verbod is evenwel niet van toepassing bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten, op voorwaarde dat voldaan is aan de onderzoeken die de rechter zou kunnen opgelegd hebben in toepassing van artikel 38 van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer;

De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Artikel 38 bepaalt waarvoor en wanneer verval van recht tot sturen wordt uitgesproken alsook de voorwaarden voor het herstel.

Een rijlesgever mag geen verval van sturen hebben gekregen voorafgaand het begin van een dienstverband bij een erkende rijschool. Is dit wel het geval zal hij geen toestemming krijgen tot lesgeven.

Indien een lesgever tijdens zijn dienstverband een verval van sturen krijgt kan dit een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst zijn. M.a.w. het dienstverband eindigt dan onmiddellijk.