Rijinstructeur.info: Wettelijke voorwaarden, rijbewijs

Minstens 3 jaar houder zijn van het toepasselijke rijbewijs.

Artikel 12 - 1.5

gedurende ten minste drie jaar houder zijn van een rijbewijs dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, ten minste geldig voor het besturen van voertuigen van de categorie B of van een evenwaardige categorie. De personen die het praktisch onderricht verstrekken van de categorie├źn B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E moeten bovendien houder zijn van een rijbewijs dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, ten minste geldig voor de categorie waarvoor zij het onderricht verstrekken. De personen die het praktisch onderricht verstrekken voor het besturen van voertuigen van de categorie├źn AM, A1, A2 en A moeten enkel houder zijn van een rijbewijs dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, geldig voor het besturen van voertuigen van de categorie A of een evenwaardige categorie.

Houders Brevet 2 moeten dus 3 jaar een rijbewijs B bezitten bij de indiensttreding.

Voor Brevet 3 is in de tekst geen vrijstelling terug te vinden en dus moet een theorielesgever ook 3 jaar een rijbewijs B hebben.

Houders Brevet 4 hoeven enkel het rijbewijs A te hebben.

Houders Brevet 5 moeten over een rijbewijs beschikken geldig voor ieder voertuig waarmee ze les willen geven. Het is dus mogelijk dat een Brevet 5 houder alleen een rijbewijs C heeft. Hij mag dan geen onderricht geven voor C-E of D rijbewijzen. De houder Brevet 5 met rijbewijs C mag wel onderricht geven voor vakbekwaamheid zonder zelf vakbekwaamheid bij zijn eigen rijbewijs C te hebben.