<= =>

10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Bijlage 7. Leerstof voor het vormingsmoment als vermeld in artikel 9/2, § 4

De leerinhoud bevat minstens de volgende onderwerpen:

1. Introductie en kennismaking

2. Een logboek

2.1. Een logboek als instrument tijdens het opleidingstraject

3. Het leerproces

3.1. Een link naar de leerdoelen die ontwikkeld zijn voor de rijopleiding en de opdeling van de leerdoelen in vier modules

3.2. Vaardigheden, zoals risicoperceptie, respect voor andere weggebruikers, ritplanning ...

4. De rol van de begeleider

4.1. De rol van de begeleider als coach: vragen stellen, actief luisteren, feedback geven (positief én negatief, concreet) om zelfreflectie van de kandidaat mogelijk te maken zodat hij een verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbewustzijn creëert.

4.2. Werk zo veel mogelijk vanuit praktische voorbeelden.

4.3. De belangrijkste inzichten om de taak als begeleider te vervullen, komen aan bod:

4.3.1. Bespreek vooraf wat je gaat doen.

4.3.2. Sla geen stappen over.

4.3.3. Hou tussentijdse besprekingen.

4.3.4. Besteed voldoende aandacht aan aangepaste locaties, oefeningen en vragen.

4.3.5. Laat de leerling zo veel mogelijk ondervinden, ervaren en beslissen.

4.3.6. Maak de ritten niet te lang.

4.3.7. Maak een onderscheid tussen oefenritten en sociale ritten.

Hou een evaluatie op het einde van iedere rit en bespreek wat je de volgende rit gaat doen.

5. Basiskennis en vaardigheid

5.1. Veelvoorkomende beginnersfouten

5.2. Basisbeginselen van verkeersveilig anticiperend rijgedrag: het belang van afstand houden, kijkgedrag, remgedrag ...

6. De baan op! Praktische tips en wettelijk kader

6.1. Wettelijke voorwaarden bij het leren rijden (wanneer, waar, met wie, voertuig)

6.2. Waar kunnen de begeleider en de kandidaat meer informatie vinden (website GOCA ...)?

7. Opfrissing van de wegcode

7.1. Bespreking van de vragen die de begeleider had bij het afleggen van de test over de wegcode

7.2. Verwijzing naar de combinatie van klassikale en online leervermen die in het kader van de nieuwe rijopleiding opgestart wordt, waarbij de begeleider en de leerling de theorie aan de hand van vragen kunnen inoefenen


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.