<= =>

10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen en inwerkingtreden

Artikel 45 [ ... ] Opgeheven

Artikel 46

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006, met uitzondering van artikel 27, 1° tot en met 3°, artikel 37, 1° en 2° en artikel 42 die in werking treden op 1 december 2006.


Artikel 47

Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2006.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.