<=

14 SEPTEMBER 2023. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van documenten ter uitvoering van artikel 23, § 9, eerste lid, en artikel 38quinquies, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en tot bepaling van het bedrag van de vergoeding, vermeld in artikel 9/3, eerste lid, en de retributie, vermeld in artikel 9/8, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Bijlage 2 Model van het geuigschrift als vermeld in artikel 2

lesgeverattest


<=

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.