<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Bijlage 13. Technische uitrusting

Elke vestiging waar onderzoeken plaatsvinden is gelegen op hoogstens 15 minuten wandelafstand van een halte van geregeld openbaar vervoer.

De vestiging omvat minstens een onthaalruimte, een gedeelte voor het administratief beheer, een lokaal waar de onderzoeken plaats- vinden en een sanitaire inrichting.

De vestiging kan niet in een woonruimte worden ingericht.

De lokalen zijn proper en hygiënisch.

De onthaalruimte, de sanitaire inrichting en de lokalen waar de medische en psychologische onderzoeken plaatsvinden zijn zodanig van elkaar gescheiden en het administratief beheer wordt zodanig georganiseerd dat de privacy van de vervallenverklaarde gewaarborgd wordt. Het lokaal voor de medische enerzijds en de psychologische onderzoeken anderzijds hoeven zich niet noodzakelijk in hetzelfde gebouw te bevinden.

In geval de instelling psychologische proeven met de computer organiseert, mogen deze proeven plaatsvinden in een computerlokaal dat plaats biedt aan meerdere personen. Het invullen van de vragenlijsten mag eveneens gebeuren in een lokaal dat plaats biedt aan meerdere personen.

Voor kandidaten die niet in staat zijn de proeven op computer af te leggen moeten er « pen & papier »-versies voorzien zijn.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.