<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel III. Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 66. Gevaarsborden

66.1. De gevaarsborden worden rechts geplaatst; wanneer de plaatsgesteldheid het niet toelaat mogen zij evenwel boven de rijbaan geplaatst worden.

Zij mogen herhaald worden op de plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt.

66.2. Met uitzondering van de verkeersborden A45 en A47 die aan of in de onmiddellijke nabijheid van de overweg geplaatst worden, worden de gevaarsborden aangebracht op ongeveer 150 m afstand van de gevaarlijke plaats.

In bijzondere omstandigheden mogen zij evenwel op een kleinere of grotere afstand dan 150 m aangebracht worden; in dit geval wordt bij benadering de afstand tussen het teken en de gevaarlijke plaats op een onderbord aangeduid.

66.3. De lengte van een gevaarlijk gedeelte van de openbare weg kan aangeduid worden door een onderbord van volgend model:

verkeersbord gevaarbord onderbord lengte gevaar.

66.4. De gevaarsborden worden hierna afgebeeld.


A1

verkeersbord gevaarbord gevaarlijke bocht naar links

Gevaarlijke bocht

Bocht naar links.

verkeersbord gevaarbord gevaarlijke bocht naar rechts

Gevaarlijke bocht

Bocht naar rechts.

verkeersbord gevaarbord dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links.

Gevaarlijke bocht

Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links.

verkeersbord gevaarbord dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts.

Gevaarlijke bocht

Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts.


A3

verkeersbord gevaarbord gevaarlijke daling.

Gevaarlijke daling.


A5

verkeersbord gevaarbord steile helling.

Steile helling.


A7

verkeersbord gevaarbord rijbaanversmalling.

verkeersbord gevaarbord rijbaanversmalling.

verkeersbord gevaarbord rijbaanversmalling.

Rijbaanversmalling.


A9

verkeersbord gevaarbord Beweegbare brug.

Beweegbare brug.


A11

verkeersbord gevaarbord Uitweg op een kaai of een oever.

Uitweg op een kaai of een oever.


A13

verkeersbord gevaarbord Uitholling overdwars of ezelsrug.

Uitholling overdwars of ezelsrug.


A14

verkeersbord gevaarbord Verhoogde inrichting(en).

Verhoogde inrichting(en).


A15

verkeersbord gevaarbord Glibberige rijbaan.

Glibberige rijbaan.

Het onderbord van volgend model mag gebruikt worden om aan te duiden dat de weg glad kan zijn ten gevolge van ijzel of sneeuw.

verkeersbord gevaarbord onderbord sneeuw


A17

verkeersbord gevaarbord Kiezelprojectie.

Kiezelprojectie.


A19

verkeersbord gevaarbord Vallende stenen.

Vallende stenen.


A21

verkeersbord gevaarbord Oversteekplaats voor voetgangers.

Oversteekplaats voor voetgangers.


A23

verkeersbord gevaarbord Plaats waar speciaal veel kinderen komen.

Plaats waar speciaal veel kinderen komen.


A25

verkeersbord gevaarbord Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen.

Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen.


A27

verkeersbord gevaarbord Doortocht van groot wild.

Doortocht van groot wild.


A29

verkeersbord gevaarbord Doortocht van vee.

Doortocht van vee.


A31

verkeersbord gevaarbord Werken.

Werken.


A33

verkeersbord gevaarbord Verkeerslichten.

Verkeerslichten.


A35

verkeersbord gevaarbord Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte.

Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte.


A37

verkeersbord gevaarbord Zijwind.

Zijwind.


A39

verkeersbord gevaarbord Verkeer toegelaten in beide richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.

Verkeer toegelaten in beide richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.


A41

verkeersbord gevaarbord Overweg met slagbomen.

Overweg met slagbomen.


A43

verkeersbord gevaarbord Overweg zonder slagbomen.

Overweg zonder slagbomen.


A45

verkeersbord gevaarbord Overweg voor enkel spoor.

Overweg voor enkel spoor.


A47

verkeersbord gevaarbord Overweg voor twee of meer sporen.

Overweg voor twee of meer sporen.


A49

verkeersbord gevaarbord Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen.

Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen.


A50

verkeersbord gevaarbord File.

File


A51

verkeersbord gevaarbord Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald.<br/>Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan.

Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald.
Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.