<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel III. Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 67. Verkeersborden betreffende de voorrang

67.1. De verkeersborden betreffende de voorrang worden rechts geplaatst. Zij mogen boven de rijbaan of links herhaald worden.

67.2. Een onderbord van volgend model mag de verkeersborden B1, B3, B5, B7 en B15 aanvullen om het tracé van de weg aan te duiden waarop de bestuurders aan het volgend kruispunt voorrang hebben.

Wanneer het verkeersbord B9 voor of op het kruispunt geplaatst is, mag het eveneens met dit onderbord aangevuld worden.

verkeersbord onderbord traject voorrangsweg.

67.3. De verkeersborden betreffende de voorrang worden hierna afgebeeld:


B1

violation 2verkeersbord voorrangsbord voorrang verlenen.

Voorrang verlenen.


B3

verkeersbord voorrangsbord aankondiging voorrang verlenen.

Verkeersbord dat het verkeersbord B1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand.


B5

violation 2verkeersbord voorrangsbord Stoppen en voorrang verlenen.

Stoppen en voorrang verlenen.


B7

verkeersbord voorrangsbord aankondiging stoppen en voorrang verlenen.

Verkeersbord dat het verkeersbord B5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand.


B9

verkeersbord voorrangsbord Voorrangsweg.

Voorrangsweg.


B11

verkeersbord voorrangsbord Einde van voorrangsweg.

Einde van voorrangsweg.


B13

verkeersbord voorrangsbord aankondiging Einde van voorrangsweg.

Verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand.


B15

verkeersbord voorrangsbord Voorrang op volgend kruispunt.

Voorrang.

De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker plaatsgesteldheid weer te geven.


B17

verkeersbord voorrangsbord Kruispunt met voorrang van rechts.

Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt.


B19

verkeersbord voorrangsbord Smalle doorgang voorrang verlenen.

Smalle doorgang.

Gebod voorrang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.


B21

verkeersbord voorrangsbord Smalle doorgang voorrang habben.

Smalle doorgang.

Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.


B22

verkeersbord voorrangsbord fietsers mogen rechtsaf bij rood.

Krachtens verkeersbord B22 mogen fietsers en bestuurders van speed pedelecs de in artikel 61 en 62ter bedoelde verkeerslichten voorbijrijden om rechts af te slaan, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.


B23

verkeersbord voorrangsbord fietsers mogen rechtdoor bij rood.

Krachtens verkeersbord B23 mogen fietsers en bestuurders van speed pedelecs de in artikel 61 en 62ter bedoelde verkeerslichten voorbijrijden om rechtdoor te rijden, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht.


67.4.1° Een onderbord van het model M9 of M10 bedoeld in artikel 65.2. mag de verkeersborden B1, B5 en B17 aanvullen om aan te duiden dat fietsers of fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen in de twee rijrichtingen rijden op de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden.

67.4.2° Een onderbord van het model M1 of M8 bedoeld in artikel 65.2. mag de verkeersborden B1 en B5 aanvullen wanneer die verkeersborden alleen betrekking hebben op de fietsers of op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

67.4.3° Het voorrangsbord B23 mag alleen worden gebruikt op voorwaarde dat de fietsers geen verkeersstroom moeten dwarsen.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.