<=

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel V. Opheffing, overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Artikel 87

Onze Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van dit besluit.


<=

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.